1. <noframes id="scduh"><li id="scduh"></li>
     1. Depotutoje Provided by Goout

      Today, Permanent

      DEPO2015 Presslova 14, Plzeň

      External links EventVenue

      Exhibitions

      Czech description only

      Donedávna to byl jeden z nejméně nápadnych pr?myslovych areál? v Plzni, p?esto je naplněny nejen p?íběhy z historie, ale také pulzuje energií do budoucna a usiluje o to byt jedním z klí?ovych rozvojovych míst Plzně. P?íběh DEPO2015 od podnikatelského snu o cukrovaru, o technologickych inovacích z konce 19. století, kdy v areálu p?sobil Franti?ek K?i?ík, o prvních elektrickych tramvajích K?i?ík-Bro?ík, o plzeňském ?emeslu, architektu?e a ve?ejné dopravě ve 20. století, o rychlém st?ídání domácích v roce 2014, o jedine?né tv?r?í síle roku 2015.

      Expozice p?edstaví dobové fotografie, ale také unikátní model první plzeňské tramvaje K?i?ík-Bro?ík nebo zmen?eniny historickych autobus? a trolejbus?, které p?ed lety projí?děly plzeňskymi ulicemi. Evropské hlavní město kultury budou v expozici prezentovat kuriozity jako nap?íklad zlaty holicí strojek, kterym se holili ?lenové tymu p?i vítězné prezentaci p?ihlá?ky na titul, nebo boty provazochodce Davida Dimitriho, jeho? p?echod p?es náměstí Republiky je stále v ?ivé paměti Plzeňan?. Ale také fotografie, statistiky a vysledky. Sou?ástí slavnostního otev?ení bude také ukázka prvního interaktivního exponátu vystavy Za barokem s názvem Kladrubsky archifon.

      性欧美欧美巨大